Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Buletinul informativ realizat conform prevederilor Legii nr. 544 / 2001

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public.

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1.  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice sunt disponibile aici
 2. Structura organizatorică
    • organigrama instituţiei este disponibilă aici
    • regulamentul de organizare si funcţionare este disponibil aici
    • programul de funcţionare este disponibil aici
    • programul de audienţe este disponibil  aici
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice – aici şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice – aici
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet sunt disponibile aici
 5. Sursele financiare: buget disponibil  aici , bilanţ contabil disponibil aici;
 6. Programele şi strategiile proprii sunt disponibile aici;
 7.  Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii este disponibilă aici;
 8. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt disponibile aici.

Buletinul informativ aferent anului 2021 privind liberul acces la informatiile de interes public este disponibil aici
Buletinul informativ aferent anului 2020 privind liberul acces la informatiile de interes public este disponibil aici
Buletinul informativ aferent anului 2019 privind liberul acces la informatiile de interes public este disponibil aici
Buletinul informativ aferent anului 2018 privind liberul acces la informatiile de interes public este disponibil aici 
Buletinul informativ aferent anului 2017 privind liberul acces la informatiile de interes public este disponibil aici
Buletinul informativ aferent anului 2016 privind liberul acces la informatiile de interes public este disponibil aici