Publicat în

ORDINEA DE ZI A AVUT URMĂTOARELE TEME: 1. Analiza activită‭ţ‬ii privind siguran‭ţ‬a în unită‭ţ‬ile de învă‭ţ‬ământ preuniversitar din jude‭ţ‬ul Mehedin‭ţ‬i, pentru perioada septembrie 2023 – ianuarie 2024. * Materialele întocmite au fost prezentate de reprezentan‭ţ‬ii institu‭ţ‬iilor cu atribu‭ţ‬ii în domeniu, conform Planului Teritorial Cadru de Ac‭ţ‬iune nr. 9998/29.09.2023/I.P; 2. Analizele de caz efectuate, împreună cu reprezentan‭ţ‬ii Inspectoratului Şcolar Jude‭ţ‬ean şi […]

Publicat în

Doamna Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a vizitat județul Mehedinți. Programul vizitei a cuprins Complexul de Servicii Sociale pentru Copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, Catedrala Episcopală Drobeta Turnu Severin, Episcopia Severinului și Strehaiei și Mânăstirea Vodița. Pe tot parcursul vizitei doamna Natalia INTOTERO a fost însoțită de prefectul Alin […]

Publicat în
Publicat în

ORDINEA DE ZI A FOST URMĂTOAREA: 1. Evolu‭ţ‬ia infec‭ţ‬iilor respiratorii acute, la nivelul jude‭ţ‬ului Mehedin‭ţ‬i, în sezonul 2023 – 2024. * Materialul a fost prezentat de reprezentantul Direc‭ţ‬iei de Sănătate Publică – Mehedin‭ţ‬i. 2.‭ ‬ ‭ Rezultatul‭ ‬ ‭ ‬analizei‭ ‬ ‭ ‬şi‭ ‬ ‭ ‬avizarea‭ ‬ ‭ ‬cifrelor‭ ‬ ‭ ‬de‭ ‬ ‭ ‬şcolarizare‭ ‬ ‭ ‬propuse‭ ‬ ‭ […]