Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă


VIZIUNEA, MISIUNEA, VALORILE Instituției Prefectului – Județul Mehedinți 

1. Viziunea noastră: Plecând de la premisa că succesul și încrederea autentică derivă din aprecierea și sprijinul comunității pe care o servim, ne dedicăm întreaga activitate identificării corecte a necesităților și aspirațiilor cetățenilor, asumându-ne angajamentul de a le împlini pe deplin. Ne angajăm să îmbunătățim constant performanța noastră, fiindcă suntem ferm convinși că progresul se bazează pe inovație. Ne gestionăm activitățile cu obiective bine definite, monitorizând indicatorii de performanță și evaluând rezultatele în mod continuu.

2. Misiunea Institutiei Prefectului – Județul Mehedinți: În calitate de reprezentant al Guvernului la nivel local și garant al respectării legii și ordinii publice, misiunea prefectului în județul Mehedinți este să asigure aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, precum și a celorlalte acte normative, și să mențină ordinea publică și un climat de pace socială. Instituția Prefectului acționează pentru realizarea obiectivelor stabilite în Programul de Guvernare și colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea priorităților în dezvoltarea teritorială. Toată activitatea noastră este ghidată de principiile legalității, imparțialității, obiectivității, transparenței, eficienței, responsabilității, profesionalizării și orientării către cetățean.

3. Valorile Instituției Prefectului din Județul Mehedinți : Instituția Prefectului – Județul Mehedinți se angajează să contribuie activ la dezvoltarea sistemului administrativ mehedințean, având în vedere schimbările economice, sociale, politice și tehnologice, și se bazează pe următoarele principii:

  • Respectarea legalității;
  • Orientarea către cetățean;
  • Transparență;
  • Profesionalism.

Începând cu anul acesta, Agenția Națională a Funcționarilor Publici introduce o nouă modalitate de recrutare în funcția publică pentru administrația publică centrală.  Noul model de recrutare în funcția publică are la bază principiile competiției, transparenței, competenței și egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale și va conduce la un proces corect de recrutare, cu scopul de a profesionaliza funcția publică și, implicit, de a crește performanța serviciilor publice.