Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Plan de măsuri privind combaterea efectelor negative generate de căderile masive de zăpadă și alte fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă.

Ordin pentru modificarea și completarea Comitetului județean pentru situații de urgență, reorganizarea Grupurilor de suport tehnic precum și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuțiile,funcționarea și dotarea comitetului județean pentru situații de urgență este disponibil aici

Componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență  Mehedinți(membri) este disponibilă aici

Analiza privind asigurarea de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți a managementului situațiilor de urgență pe semestrul I 2017 este disponibilă aici

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor