Protectia datelor cu caracter personal

Responsabili cu protecția datelor cu caracter personal:

  • Instituţia Prefectului – Județul Mehedinți – responsabil cu protecția datelor: domnul Băltățeanu Antonio, consilier, grad profesional superior, telefon: 0252/311.216,0252/311.217, fax: 0252/311.469, adresa de email: registratura@prefecturamehedinti.ro.
  • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al Judeţului Mehedinţi– responsabil cu protecția datelor: domnul agent șef de poliție Căpăstraru Marius, telefon: 0252/313.111, adresa de email: spcrpciv@yahoo.com.
  • Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al Judeţului Mehedinţi– responsabil cu protecția datelor:doamnașef serviciu Gașpar – Gâru Mihaela, telefon/fax: 0252/316.240; telefon  0252/305.045 – int. 20.315, telefon: 0252/305.289 – int. 20.289, adresa de email: mehedinti@yahoo.com.

Date generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prevederi legale:

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Tot în aplicarea protecției datelor s-a elaborat și aprobat Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  • În Monitorul Oficial nr. 503/15.06.2015 s-a publicat Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care a fost aplicabilă până la data apariției Regulamentului (UE) 2016/679;
  • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituția care garantează respectarea prelucrării datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date și care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal–  informații legate de protecția datelor se regăsesc pe site-ul www.dataprotection.ro.

Formulare și documente de interes:

Notă informare DPO
Model-de-cerere-pentru-exercitarea-dreptului-de-acces-IPMH Ed1 Rev 0
Model-de-cerere-pentru-exercitarea-dreptului-de-opoziție – IPMH Ed 1 Rev 0
Model-de-cerere-pentru-exercitarea-dreptului-de-rectificare-IPMH Ed1 Rev 0
Model-de-cerere-pentru-exercitarea-dreptului-de-restricționare-IPMH Ed1 Rev0
Model-de-cerere-pentru-exercitarea-dreptului-de-stergere-IPMH Ed 1 Rev 0