Persoana responsabila Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi persoanei desemnate:

Firan Oana, referent II
Telefon: 0252/311.216 int. 29037
E-mail: registratura@prefecturamehedinti.ro
Program de lucru: luni – vineri 8.30 – 14.00