Ședință Comitet Consultativ de Dialog Social pentru Persoanele Vârstnice Mehedinți

Sub conducerea prefectului Constantin-Alin ISUF s-a desfășurat ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Mehedinți, ședință în care directorul Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Mehedinți, doamna Drina ALBU a prezentat o temă referitoare la acordarea serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale persoanelor vârstnice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Din prezentare, am aflat categoriile de persoane vârstnice care au dreptul la asistență medicală și tratamente gratuite, acordate prin legi speciale, numărul contractelor încheiate pe tipuri de asistență medicală, într-un total de 366, precum și pachetele de servicii medicale de care beneficiază persoanele asigurate.

Prefectul Constantin – Alin ISUF a pus întrebări cu privire la listele de medicamente compensate, în sensul cuprinderii în acestea a tuturor medicamentelor necesare pentru tratarea unei palete cât mai variate de boli și a promis, că în funcție de solicitările persoanelor vârstnice va interveni, în limitele conferite de lege, pentru rezolvarea unor situații deosebite apărute în județ.