Ședință

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din data de 11.04.2024, ora 11.00 În temeiul prevederilor H.G. nr. 499/2004, privind înfiinţarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, Prefectul judeţului Mehedinţi.

ORDINE DE ZI :

1.Prezentare, pe scurt, despre organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Materialul a fost prezentat de reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente – Mehedinţi, doamna Drăghiea Ana – director.

2. Activitatea de inspecţie socială a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinti, în primul trimestru al anului 2024.

Materialul a fost prezentat de reprezentantul Agenției Judeţene pentru Plă‭ţ‬i şi Inspec‭ţ‬ie Socială Mehedinti,doamna Moldoveanu Mariana, consilier juridic.