Ședinta Comisiei de Dialog Social

ORDINE DE ZI:

1. Dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivelul judeţului Mehedinţi.

Materialul a fost prezentat de reprezentantul Consiliului Judeţean Mehedinţi, dl. Ştefan Ladislau Mednyansky – Secretar General al jude‭ţ‬ului Mehedin‭ţ‬i .

2. Revendicările angajaților din muzee și biblioteci, membrii ai Federație CulturMedia, cât și revendicările polițiștilor și personalului contractual din MAI, membrii ai SNPPC.

Materialul a fost prezentat de reprezentantul Cartel ALFA filiala Mehedinți.