Ședința Comisiei pentru Implementarea Programului pentru școli al României

Astăzi, la Instituția Prefectului – județul Mehedinți, a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2023, cu următoarea ordine de zi:

1.Informare privind Programul pentru școli al României în perioada 2023-2029 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024; (Materialul va fi prezentat de reprezentantul Consiliului Județean Mehedinți).

2. Aprobarea listei produselor, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3), precum şi măsurile educative aferente conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 652/2023.