Ședință

Ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prezidată de prefectul Alin ISUF, a analizat 72 dosare primite de la Comisiile locale de fond funciar, constituite la nivelul unităților administrativ – teritoriale.