Știri importante

Publicat în

ORDINEA DE ZI A AVUT URMĂTOARELE TEME: 1. Analiza activită‭ţ‬ii privind siguran‭ţ‬a în unită‭ţ‬ile de învă‭ţ‬ământ preuniversitar din jude‭ţ‬ul Mehedin‭ţ‬i, pentru perioada septembrie 2023 – ianuarie 2024. * Materialele întocmite au fost prezentate de reprezentan‭ţ‬ii institu‭ţ‬iilor cu atribu‭ţ‬ii în domeniu, conform Planului Teritorial Cadru de Ac‭ţ‬iune nr. 9998/29.09.2023/I.P; 2. Analizele de caz efectuate, împreună cu reprezentan‭ţ‬ii Inspectoratului Şcolar Jude‭ţ‬ean şi […]

Publicat în

Doamna Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a vizitat județul Mehedinți. Programul vizitei a cuprins Complexul de Servicii Sociale pentru Copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, Catedrala Episcopală Drobeta Turnu Severin, Episcopia Severinului și Strehaiei și Mânăstirea Vodița. Pe tot parcursul vizitei doamna Natalia INTOTERO a fost însoțită de prefectul Alin […]

Publicat în
Publicat în

ORDINEA DE ZI A FOST URMĂTOAREA: 1. Evolu‭ţ‬ia infec‭ţ‬iilor respiratorii acute, la nivelul jude‭ţ‬ului Mehedin‭ţ‬i, în sezonul 2023 – 2024. * Materialul a fost prezentat de reprezentantul Direc‭ţ‬iei de Sănătate Publică – Mehedin‭ţ‬i. 2.‭ ‬ ‭ Rezultatul‭ ‬ ‭ ‬analizei‭ ‬ ‭ ‬şi‭ ‬ ‭ ‬avizarea‭ ‬ ‭ ‬cifrelor‭ ‬ ‭ ‬de‭ ‬ ‭ ‬şcolarizare‭ ‬ ‭ ‬propuse‭ ‬ ‭ […]

Publicat în

În exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor deconcentrate constituite la nivelul județului Mehedinţi, prefectul Alin ISUF a luat parte la evaluarea activități Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DROBETA” al județului Mehedinți desfasurată în anul 2023. Din materialul prezentat, prefectul a luat act de activitățile preventive, de pregătire și răspuns desfășurate de către pompierii mehedințeni în folosul comunității. Tot în […]

Publicat în

În urma intervenției pompierilor la incendiul de la Hidrocentrala “Porțile de Fier I”, prefectul Alin ISUF a apreciat profesionalismul cu care aceștia au intervenit, drept pentru care le aduce mulțumiri.

Publicat în

La solicitarea directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinţi, Mădălina MANOFU, prefectul Alin ISUF a sprijinit organizarea și a prezidat ședința de informare a primarilor în legătură cu noutățile aduse de Legea nr. 15/2024 pentru modificarea și completarea Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996. Din partea Consiliului Județean Mehedinţi a participat vicepreședintele Ionică NEGRU, iar alături de […]

Publicat în

În şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural au fost prezentate următoarele teme: 1) Modul de implementare a venitului minim de incluziune (VMI) în baza Legii nr.196/2016 – prezintă – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinţi; 2) Evoluția fenomenului infracțional pe linia traficului cu produse accizabile – prezintă – Serviciu Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi; 3) Raport de activitate […]

Publicat în

La 5 ianuarie 1859 colonelul Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor în Moldova, iar la 24 ianuarie 1859 a fost ales ca domnitor în Țara Românească. Astfel, 24 ianuarie a rămas ca ziua în care s-a înfăptuit Mica Unire și primul pas în formarea României de azi, cel de-al doilea pas fiind la 1 decembrie 1918 când s-a […]