Sedinta de Comisie de Dialog Social

1.‭ ‬ Informare‭ ‬ privind‭ ‬ ‭ ‬măsurile‭ ‬ ‭ ‬active‭ ‬ ‭ ‬de‭ ‬ ‭ ‬combatere‭ ‬ ‭ ‬a‭ ‬ ‭ ‬şomajului‭ ‬ ‭ ‬desfăşurate‭ ‬ ‭ ‬în‭ ‬ ‭ ‬perioada ianuarie – iunie 2024 pentru creşterea gradului de ocupare a tinerilor în judeţul Mehedinţi.

Informare privind participarea la Bursa Generală a Locurilor de Muncă‭.‬

* Materialul a fost prezentat de reprezentantul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, dl. Adrian Bidilici – director executiv.

2. Ac‭ţ‬iunile/măsurile întreprinse de Comisariatul Jude‭ţ‬ean pentru Protec‭ţ‬ia Consumatorilor Mehedin‭ţ‬i privind protec‭ţ‬ia consumatorilor, în sezonul estival 2024.

*‭ ‬ ‭ Materialul‭ ‬ ‭a fost ‬prezentat‭ ‬ ‭de‭ ‬reprezentantul‭ ‬Comisariatului‭ ‬ ‭ ‬Jude‭ţ‬ean‭ ‬ ‭ ‬pentru‭ ‬ ‭ ‬Protec‭ţ‬ia Consumatorilor – Mehedin‭ţ‬i, dl. Manta Felix Daniel – comisar şef.