2 Aprilie – Ziua instituției Prefectului

Noţiunea de „prefect” în România a apărut oficial în ”Legea nr. 396/1864 pentru înființiarea Consiliuriloru județiane” în care prefectul prezida Comitetul Permanent al Județului.

Înainte de Unirea Principatelor din 1859, noțiunea era întâlnită în Muntenia şi în Moldova, dar pe atunci purta denumirea de „ispravnic de judeţ” sau „ispravnic administrator” și nu de „prefect”.

Prefectul capătă un rol important în administrarea județului. Prin ”stăruinția și îngrijirea sa” prefectul putea intenta acțiuni în justiție în apărarea intereselor județului ”fără a mai aștepta deliberarea Consiliului județianu”.

Instituția prefectului a avut un rol important în dezvoltarea țării, prefectul rămânând mereu garantul respectării legii și ordinii în teritoriu.

Prin Codul administrativ din 2019, prefectul este demnitar și reprezentantul Guvernului pe plan local. Ca atribuții de bază, prefectul asigură verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale, conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor constituite pe plan local și asigură conducerea comitetului județean pentru situații de urgență.

Ziua Instituţiei Prefectului a fost instituită prin Legea nr. 348/2018, care prevede că aceasta poate fi marcată prin organizarea de programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific dedicate recunoaşterii rolului şi meritelor Instituţiei Prefectului la dezvoltarea ţării din punct de vedere economic, cultural şi social.

Prefectul și personalul instituției prefectului suntem mereu la datorie și depunem eforturi pentru îmbunătățirea relației cu cetățeanul, în slujba căruia ne aflăm. De aceea trebuie să fim operativi în asigurarea siguranței cetățeanului, a facilității accesului către instituțiile statului și a protejării sale în fața situațiilor de urgență.

Prin implicarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți și a instituțiilor publice coordonate de către prefect, am reușit să asigurăm un climat social fără convulsii, am reușit să prevenim manifestarea unor evenimente negative cu impact deosebit asupra vieții cetățenilor și am reușit să implementăm proiecte care îmbunătățesc calitatea vieții. Împreună cu Consiliul Județean Mehedinți am stabilit o relație extraordinară cu comunitățile minoritare din județ și o legătură strânsă cu instituțiile similare ale țărilor de proveniență.

În această zi festivă, doresc să transmit un mesaj de mulțumire atât angajaților instituției prefectului cât și colaboratorilor, să le urez succes în activitate și La mulți ani!

PREFECTUL JUDEȚULUI MEHEDINȚI

Constantin-Alin ISUF