TINERII NEETs – SUBIECT DE DEZBATERE ÎN ȘEDINȚA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL

Ședința Comisiei de Dialog Social Mehedinți a avut în dezbatere două teme:
1. Informare privind măsurile active de combatere a șomajului pentru creșterea gradului de ocupare a tinerilor NEETs în județul Mehedinți;
2. Situația taberelor școlare din județul Mehedinți.
Prefectul Alin ISUF a deschis ședința și după prezentarea punctului unu al ordinii de zi a precizat că sunt suficiente măsuri și facilități legislative, atât pentru angajați cât și pentru angajatori, însă trebuie găsite mai multe soluții pentru punerea lor în practică în atingerea scopului de reducere a șomajului, în special în rândul tinerilor.
Totodată, a apreciat eforturile depuse de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți în asigurarea unui dialog permanent cu grupurile țintă și orientarea către noi activități și locuri de muncă.
La punctul doi al ordinii de zi a fost analizată situația taberelor școlare din județul nostru, situație care nu este de loc îmbucurătoare, având în vedere că din trei tabere cate avea județul mai este funcțională doar una.
Prefectul Alin ISUF a solicitat date si documente concrete privind această situatie în vederea unei analize mai aprofundate a cauzelor care au dus la această situație și găsirea unor soluții de îmbunătățire.