Ședință la Prefectura Mehedinți

Şedinţa Grupului judeţean pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul judeţului Mehedinţi

ORDINE DE ZI

1. Diseminarea Planului Teritorial Cadru de Acţiune (P.T.C.A) nr. 9998/29.09.2023/I.P. pentru siguranţa şcolară, la nivelul judeţului Mehedinţi, aplicarea măsurilor şi monitorizarea acţiunilor stabilite prin acesta şi a celor cu aplicabilitate din P.N.C.A, prin grija membrilor grupului de lucru constituit la nivel teritorial;

2. Actualizarea evidenţei infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar, referitoare la siguranţa şcolară (clădiri/construcţii), prin completarea Anexei nr.1.

3. Diverse.