Ședință Colegiul Prefectural

  1. La lucrările şedinţei, au participat membrii Colegiului Prefectural, invitaţii permanenţi și reprezentanţi ai mass-media judeţene; lucrările au fost conduse de către domnul Prefect Constantin – Alin ISUF.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1) Informare privind evoluţia şomajului, analiza pieţei muncii, realizarea programului de ocupare şi a planului de formare profesională, aplicarea măsurilor în domeniul protecţiei sociale, a măsurilor active de combatere a şomajului, direcţii de acţiune în anul 2023 pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în judeţul Mehedinţi – prezintă – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi;
2) Locuri de muncă sigure şi sănătoase – prezintă – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi;
3) Implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Stadiu. Probleme întâmpinate în derularea acestuia – prezintă – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi;
4) Diverse.