Întâlnire de lucru

Prefectul Alin ISUF a condus ședinţa Grupului judeţean pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul judeţului Mehedinţi, care a avut urmatoarea ordine de zi :

1. Realizarea unei reţele de siguranţă în jurul elevilor, formată din familie, cadre didactice, specialişti în protecţia copilului, ordine publică, siguranţă şcolară şi antidrog;

2. Constituirea unor grupuri de acţiune, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, formate din reprezentanţii acestora, ai MAI, asociaţiilor de parinţi/elevi şi, după caz, ai altor autorităţi, având ca scop facilitarea comunicării în vederea adaptării măsurilor necesare pentru creşterea gradului de siguranţă în mediul şcolar;

3. Propuneri privind desfăşurarea unor verificări ale echipelor mixte, constituite din instituţii cu responsabilităţi stabilite prin Planul Teritorial Cadru de Acţiune pentru siguranţa şcolară din judeţul Mehedinţi;

4. Diverse.

Prefectul Alin ISUF a cerut ca activitatea echipelor mixte constituite pentru verificarea îndeplinirii masurilor din P.T.C.A. să fie una concretă, care sa aibă ca rezultat îmbunătățirea situației și nu stagnarea sau înrăutățirea acesteia.