INSTRUIREA PRIMARILOR ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Prefectul Alin ISUF, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți, a condus activitatea de instruire a președinților comitetelor locale pentru situații de urgență constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ.
Tematica instruirii a vizat diminuarea arderilor de vegetație uscată, avizarea și autorizarea unităților de învățământ din punct de vedere al securității la incendiu, precum și constituirea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în raport cu criteriile prevăzute de lege.
De asemenea, prefectul Alin ISUF a făcut precizări privind raportarea si evaluarea pagubelor produse ca urmare a manifestării unor situații de urgență.