Transparență decizională

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului Județul Mehedinți în anul 2018 este disponibil aici