Transparență decizională

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului Județul Mehedinți în anul 2018 este disponibil aici

Dispoziția pentru echilibrarea bugetelor locale emisă de către  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți este disponibilă aici

Dispoziția pentru echilibrarea bugetelor locale emisă de către  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți(octombrie 2018) este disponibilă aici

Proiectul Codului fiscal pentru anul 2018 este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2016 este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2017 este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2018 este disponibil aici