În beneficiul cetățenilor

La solicitarea directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinţi, Mădălina MANOFU, prefectul Alin ISUF a sprijinit organizarea și a prezidat ședința de informare a primarilor în legătură cu noutățile aduse de Legea nr. 15/2024 pentru modificarea și completarea Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996.

Din partea Consiliului Județean Mehedinţi a participat vicepreședintele Ionică NEGRU, iar alături de primari au luat parte specialisti in domeniul cadastrului si publicității imobiliare împreună cu prestatori de serviciu.

Prin noua lege vor fi finanțate și lucrările de înregistrare sistematică ce au ca obiect sectoare cadastrale, precum și lucrările de întocmire a planurilor parcelare ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor de:

– imobile din extravilan;

– imobile din intravilan;

– imobile din extravilan și din intravilan.

Fondurile necesare acestor lucrări sunt alocate de către Guvern prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Ce trebuie să știe deținătorii de imobile ?

Că aceste lucrări sunt gratuite și trebuie să ia legătura cu primăria în vederea participării la identificarea terenurilor pentru facilitarea lucrărilor de cadastrare.

De ce sunt importante aceste lucrări?

Pentru că după intabularea imobilelor proprietarul este în drept și fapt să dispună de proprietate în deplinătatea drepturilor conferite de lege.