FACILITAREA ACCESULUI TINERILOR ABSOLVENȚI PE PIAȚA MUNCII

Ședința Comisiei de Dialog Social Mehedinți, prezidată de prefectul Alin ISUF, a avut la ordinea de zi două subiecte de dezbatere si o informare referitoare la revendicari sindicale.
La primul subiect, au fost prezentate si analizate situația locurilor de muncă aflate la nivelul județului, prevederile legale privind facilitățile oferite de statul român angajatorilor diferitelor categorii profesionale, precum și facilitățile acordate de statul român pentru angajarea tinerilor absolvenți în câmpul muncii.
La punctul doi al ordinii de zi, reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți a prezentat situația accidentelor de muncă înregistrate în anul 2022 și primul trimestru al anului 2023.
La ambele teme, prefectul Alin ISUF a dat cuvântul membrilor comisiei pentru analiza situațiilor prezentate și propunerea unor măsuri menite să aducă imbunătățiri domeniilor luate în discuție.