Grupul de lucru pentru derularea POAD

Ordinul privind modificarea și completarea componenței Grupului de lucru pentru derularea POAD este disponibil aici