Grupul de lucru pentru derularea POAD

Ordinul privind modificarea și completarea componenței Grupului de lucru pentru derularea POAD este disponibil aici

Ordin privind constituirea grupului de lucru pentru derularea S.N.S.E.D. disponibil aici

Ordin privind constituirea grupului de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A. disponibil aici