Protecția datelor cu caracter personal

Responsabilul cu protecția datelor este:
Antonio BĂLTĂȚEANU – consilier superior Compartimentul Resurse Umane
Telefon/fax: 0252/333.162
Regulament (UE) 2016/679 – legislatie relevanta aici
Cererea pentru exercitarea dreptului de acces – aici
Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție – aci
Cererea pentru exercitarea dreptului de dreptului de opoziție – aici
Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare – aici
Cerere pentru exercitarea dreptului de restricționare –aici
Cerere pentru exercitarea dreptului de stergere – aici