Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Ordinul pentru reorganizarea Grupului județean pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar este disponibil  aici