Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordinul privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome constituit la nivelul județului Mehedinți este disponibil aici
Ordinul privind reorganizarea Biroului Județean pentru Romi constituit la nivelul Instituției Prefectului județului Mehedinți este disponibil aici
Planul județean de măsuri pe perioada 2015-2020 pentru incluziunea socială este disponibil aici