Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Ordinul privind actualizarea componenței Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați este disponibil aici