Comisia mixtă de rechiziții

Prefectul Alin ISUF a condus ședința Comisiei mixte de rechiziții, care a avut patru puncte la ordinea de zi.

În urma discuțiilor s-a concluzionat că la nivelul județului Mehedinți sunt asigurate bunurile și serviciile rechizitionabile, în proporție de 99% din necesar.

Conform legii, rechizițiile se pot realiza, atât pe timp de pace pentru gestionarea unor situații de urgență, cât și în timp de război.

De asemenea, este bine de știut, că operatorii economici cuprinși în planul de rechiziții au obligația notificarii autorităților ori de câte ori intervine o schimbare în starea juridică a bunului respectiv.