Comisia de Dialog Social

În calitate de președinte, prefectul Alin ISUF a condus ședința Comisiei de Dialog Social Mehedinți, ședință ce a avut pe ordinea de zi două puncte :

1. Informare despre respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea pachetelor de servicii turistice si la prestarea serviciilor de alimentație publică.

2. Învățământul profesional/dual, o prioritate și o necesitate pentru sistemul educațional mehedințean.

La primul subiect, prefectul a insistat asupra modalităților de informare a consumatorului cu toate elementele si datele necesare pe care ar trebui să le cuprindă ofertele/contractele de prestare a unor servicii în domeniul turismului, dar și în alte domenii dedicate consumului.

La punctul doi, domnul Alin ISUF a apreciat că in asigurarea succesului acestei forme de învățământ, trebuie să fie reglarea între oferta locurilor de muncă și cea educațională.