Colegiul Prefectural

În şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural au fost prezentate următoarele teme:

1) Informare privind măsurile pentru desfăşurarea în condiţii optime a campaniei agricole de primăvară – a prezentat Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Mehedinți;

2) Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate – a prezentat Penitenciarul Drobeta Turnu Severin;

3) Includerea PTF Orșova în lista celor abilitate pentru intrarea/ieșirea/tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar/veterinar/fitosanitar – a prezentat Direcţia Regională Vamală Craiova – Biroul Vamal de Frontieră Orșova;

4) Evoluția principalilor indicatori sociali și economici în anul 2023, în județul Mehedinți – a prezentat Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi;

5) Informare privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți pentru asigurarea ordinii publice la manifestările cultural-artistice, sportive, comemorative, religioase și de protest în trimestrul I – 2024 – a prezentat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi;

6) Diverse.