Colegiul Prefectural

În şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural au fost prezentate următoarele teme:

1)‭ ‬ Campania de primire cereri unice de plată pentru anul 2024 – prezintă –

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judeţean Mehedinți;

2)‭ ‬Combaterea‭ ‬ ‭ ‬și‭ ‬ ‭ ‬prevenirea‭ ‬ ‭ ‬pestei‭ ‬ ‭ ‬porcine‭ ‬ ‭ ‬africane‭ ‬ ‭ ‬pe‭ ‬ ‭ ‬teritoriul‭ ‬ ‭ ‬județului

Mehedinți‭ ‬ ‭ ‬–‭ ‬ ‭ ‬prezintă‭ ‬ ‭ ‬–‭ ‬ ‭ ‬Direcţia‭ ‬ ‭ ‬Sanitară‭ ‬ ‭ ‬Veterinară‭ ‬ ‭ ‬şi‭ ‬ ‭ ‬pentru‭ ‬ ‭ ‬Siguranţa

Alimentelor Mehedinţi;

3)‭ ‬Măsuri organizatorice în vederea stingerii incendiilor de pădure și a limitării

propagării acestora – prezintă – Direcţia Silvică Mehedinţi;

4)‭ ‬Stadiul ‭ ‬lucrărilor de‭ ‬ investiții precum‭ ‬ și ‭ ‬a lucrărilor ‭ ‬de I+R‭ ‬ pe ‭ ‬anul‭ ‬ 2023 ‭ ‬–

prezintă – Agenţia Naţională de ‭ ‬Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de

Îmbunătăţiri Funciare Mehedinţi;

5)‭ ‬Atribuții și activități desfășurate de Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

în anul 2023 – prezintă – Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți;

Diverse