Colegiul Prefectural

La lucrările şedinţei, au participat membrii Colegiului Prefectural, invitații permanenţi și reprezentanţi ai mass-media judeţene.
Ședința a fost condusă de prefectul Alin ISUF.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1)‭ ‬Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2023-2024 – prezintă – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi;
2)‭ ‬Informare‭ ‬ ‭ ‬privind‭ ‬ ‭ ‬desfăşurarea‭ ‬ ‭ ‬campaniei‭ ‬ ‭ ‬de‭ ‬ ‭ ‬recoltare‭ ‬ ‭ ‬a‭ ‬ ‭ ‬culturilor‭ ‬ ‭ ‬de însămânțare‭ ‬ ‭ ‬în‭ ‬ ‭ ‬toamna‭ ‬ ‭ ‬anului‭ ‬ ‭ ‬2022‭ ‬ ‭ ‬–‭ ‬ ‭ ‬prezintă‭ ‬ ‭ ‬–‭ ‬ ‭ ‬Direcţia‭ ‬ ‭ ‬pentru‭ ‬ ‭ ‬Agricultură Judeţeană Mehedinți;
3)‭ ‬Informare privind evaluarea principalelor ‭ ‬activităţi la nivelul CPECA Mehedinți pentru semestrul I 2023 – prezintă – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mehedinți