2021 – PNDR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritatea  de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate în România sunt :
Măsura 10 –           Agro-mediu și climă ;
Măsura 11 –           Agricultură ecologică
Măsura 13 –           Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă în perioada de tranziție către perioada de programare 2023-2027, precum și în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021, au fost elaborate și actualizate documentele informative și ghidare aplicabile în anul 2021 ,disponibile pe site-ul MADR la adresa https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html