2020 – Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților

                                Biroul Electoral Județean Mehedinți
                            Instituţia Prefectului – Judeţul Mehedinți –parter,
                 str. Traian nr 89,  Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
 Telefon: 0252 391 530 /Fax: 0252 391 531 , e-mail : p.bejmehedinti@bec.ro
 
                   Componența Biroului Electoral Județean Mehedinți
                              Președinte: judecător Sima Ion Cosmin
                              Locțiitor: judecător Zoican Dorinel
                              Membru : judecător Popescu Corneliu
                              Reprezentant A.E.P : Popescu Alina Virginia

 

Decizia  nr. 2/20.10.2020 – privind  admiterea propunerii de candidatură formulată de către UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA (UDMR), pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia nr. 1/20.10.2020 – privind  admiterea propunerii de candidatură formulată de către domnul PESCARU NICUȘOR, pentru funcția de deputat în Parlamentul României, disponibilă aici

Proces verbal încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 27 Mehedinţi cu reprezentanții partidelor politice și Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, disponibil aici

Proces verbal încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 27 Mehedinţi cu reprezentantul autorității Electorale Permanente , disponibil aici

Proces verbal din data de 25.09.2020 privind  alegerea  preşedintelui şi a locţiitorului Biroului Electoral de circumscripţie Judeţeană nr. 27 Mehedinţi, disponibil aici

Proces verbal privind desemnarea, prin tragere la sorți, a celor 3 judecători în cadrul Biroului electoral de circumscripție al județului Mehedinți, pentru alegerile din data de 6 decembrie 2020, disponibil aici

LEGISLAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 744 din 3 septembrie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, disponibilă aici

ORDINE ALE PREFECTULUI – INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL MEHEDINȚI

Ordinul Prefectului privind constituirea Comisiei tehnice județene cu atribuţii în  coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale  ministerelor  și ale celorlalte organe de specialitate ale  administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul  alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, disponibil aici