2020 – Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților

                                Biroul Electoral Județean Mehedinți
                            Instituţia Prefectului – Judeţul Mehedinți –parter,
                 str. Traian nr 89,  Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
 Telefon: 0252 391 530 /Fax: 0252 391 531 , e-mail : p.bejmehedinti@bec.ro
 
                   Componența Biroului Electoral Județean Mehedinți
                              Președinte: judecător Sima Ion Cosmin
                              Locțiitor: judecător Zoican Dorinel
                              Membru : judecător Popescu Corneliu
                              Reprezentant A.E.P : Giurcă Mircea

 

MATERIALE INFORMATIVE AEP

Instrucțiuni privind alegerile parlamentare din anul 2020, disponibile aici

Procedurile BESV în PREZIUA VOTĂRII – Parlamentare 2020 – click  aici
Procedurile BESV pentru DESCHIDEREA SECȚIEI DE VOTARE – Parlamentare 2020 –  click aici
Desfășurarea VOTĂRII – Parlamentare 2020 –  click aici
Încheierea VOTĂRII – Parlamentare 2020 –  click aici
Completarea proceselor verbale privind CONSEMNAREA REZULTATELOR VOTĂRII – Parlamentare 2020 –  click aici
Măsuri și acțiuni privind exercitarea dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2020 –  click aici

Instruirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 , disponibilă aici

Procedura de vot prin urna speciala

Decizia Biroului Electoral Central nr. 94/29.11.2020 privind unele măsuri pentru transmiterea cererilor de vot  prin intermediul urnei speciale, în cazul alegătorilor aflați în carantină sau izolare, disponibilă aici

Decizia Biroului Electoral Central nr. 40/29.11.2020 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, republicată, disponibilă aici

ACTE EMISE DE  BEJ  MEHEDINȚI

Proces verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor de deputat, disponibil aici

Proces verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor de senator, disponibil aici

Proces verbal privind voturile obținute și mandatele de deputat atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral și mandatele se deputat neatribuite, disponibil aici

Proces verbal privind voturile obținute și mandatele de senator atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral și mandatele se senator neatribuite, disponibil aici

Proces verbal cuprinzând totalitatea voturilor valabil exprimate pentru SENAT, disponibil aici

Proces verbal cuprinzând totalitatea voturilor valabil exprimate pentru CAMERA DEPUTAȚILOR, disponibil aici

Decizia nr. 35/06.12.2020 privind aprobarea cererilor de înlocuire a unor membrii ai unor birouri electorale ale secțiilor de votare din jud. Mehedinți, cereri formulate de Partidul Social Democrat și Partidul Pro România, disponibilă aici

Decizia nr. 34/06.12.2020 privind privind aprobarea contestației formulate de Partidul Național Liberal, disponibilă aici

Decizia nr. 33/06.12.2020 privind respingerea contestației formulate de domnul Duică Adrian, disponibilă aici

Decizia nr. 32/06.12.2020 privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Liberal, disponibilă aici

Decizia nr. 31/05.12.2020 privind aprobarea cererilor de înlocuire a unor membrii ai unor birouri electorale ale secțiilor de votare din jud. Mehedinți, formulate de Partidul Mișcarea Populară, Partidul Național Liberal, Partidul Ecologist Român, Alianța Electorală USR PLUS, Partidul România Mare, Partidul Puterii Umaniste Social Liberal (PPUSL), Uniunea Democrată Maghiară din România,   Partidul Social Democrat, Grupul Minorităților Naționale, disponibilă aici

Decizia nr. 30/05.12.2020 privind aprobarea cererilor de retragere/înlocuire formulate de persoanele desemnate ca  președinți/locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în județul Mehedinți pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06 decembrie 2020, disponibilă aici

Procesele verbale de completare ale secțiilor de votare disponibile aici

Decizia nr. 29/04.12.2020 privind aprobarea cererilor de înlocuire a unor membrii ai unor birouri electorale ale secțiilor de votare din jud. Mehedinți, formulate de  Partidul Mișcarea Populară,  Uniunea Croaților din România, Partidul Social Democrat, disponibilă aici

Decizia nr. 28/04.12.2020 privind aprobarea cererilor de retragere/înlocuire formulate de persoanele desemnate ca  președinți/locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în județul Mehedinți pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06 decembrie 2020, disponibilă aici

Proces verbal din data de 03.12.2020  ora 16 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerile din data de 06 decembrie 2020, disponibil aici

Proces verbal din data de 03.12.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerile din data de 06 decembrie 2020, disponibil aici

Decizia nr. 27/03.12.2020 privind aprobarea cererilor de înlocuire a unor membrii ai unor birouri electorale ale secțiilor de votare din jud. Mehedinți, formulate de Partidul Pro România, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul România Mare, Alianța Electorală USR PLUS, Partidul Mișcarea Populară,  Uniunea Croaților din România, Partidul Național Liberal, Alianța pentru Unirea Românilor, disponibilă aici

Decizia nr. 26/03.12.2020 privind aprobarea cererilor de retragere/înlocuire formulate de persoanele desemnate ca  președinți/locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în județul Mehedinți pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06 decembrie 2020, disponibilă aici

Decizia nr. 25/01.12.2020 privind aprobarea cererilor de acreditare a unor delegați ai Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în birourilor electorale ale secțiilor de votare cu nr. 28, 34, 37, 45, 59, 106, 126, 127, 133, 134, 135, 138, 139, 167, 173, 174, 190, 195, 205, 219, 226, 281, 287 din jud. Mehedinți, disponibilă aici

Decizia nr. 24/01.12.2020 privind aprobarea cererilor de înlocuire a unor membrii ai unor birouri electorale ale secțiilor de votare din jud. Mehedinți, formulate de Partidul Pro România, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul România Mare, Alianța Electorală USR PLUS, Partidul Mișcarea Populară, Partidul Puterii Umaniste Social Liberal (PPUSL), Uniunea Croaților din România, Partidul Național Liberal, Alianța pentru Unirea Românilor, disponibilă aici

GRAFICUL distribuirii pe secții de votare a buletinelor de vot și a materialelor necesare desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020, disponibil aici

Decizia nr.23/01.12.2020 privind aprobarea cererilor de retragere/înlocuire formulate de persoanele desemnate ca  președinți/locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în județul Mehedinți pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06 decembrie 2020, disponibilă aici

Proces verbal din data de 27.11.2020 privind completarea fiecărei secții de votare, disponibil aici

Proces verbal din data de 26.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerile din data de 06 decembrie 2020, disponibil aici

Decizia nr.22/11.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a unui membru al biroului electoral al secției de votare nr. 223 Oprișor, cerere formulată de Partidul Pro România, disponibilă aici

Decizia nr.21/26.11.2020 privind aprobarea cererilor de retragere/înlocuire formulate de persoanele desemnate ca  președinți/locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în județul Mehedinți pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06 decembrie 2020, disponibilă aici

Decizia nr 20 din 23.11.2020 privind soluționarea contestației formulate de domnul Dimache Cristian, disponibilă aici

Decizia nr 19 din 23.11.2020 privind soluționarea contestației formulate de P.N.L. împotriva procesului verbal de desemnare a unor președinții și/sau locțiitori ai  birourilor electorale ale secțiilor de votare , disponibilă aici

Decizia nr 18 din 23.11.2020 privind soluționarea contestației formulate de P.S.D. împotriva procesului verbal de desemnare a unor președinții și/sau locțiitori ai  birourilor electorale ale secțiilor de votare , disponibilă aici

Decizia nr 17 din 23.11.2020 privind aprobarea cererilor de retragere/inlocuire formulate de persoane desemnate ca președinți/locțiitori ai unor birourilor electorale ale secțiilor de votare, disponibilă aici

Proces verbal din 23.11.2020 privind ordinea de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, disponibil aici

Proces verbal din data de 23.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerile din data de 06 decembrie 2020, disponibil aici

Proces verbal din data de 16.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerile din data de 06 decembrie 2020, disponibil aici

Autoritatea Electorală Permanentă – Biroul Județean Mehedinți – Comunicat  – privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerile din data de 06 decembrie 2020, disponibil aici

Delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare la alegerile parlamentare 2020, disponibilă aici

Decizia 16 din 11.11.2020 privind aprobarea machetelor buletinelor de vot ce vor fi folosite pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020, disponibilă aici

Machetă buletin de vot pentru alegerea Senatului  din 6 decembrie 2020, disponibilă aici

Machetă buletin de vot pentru alegerea Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020, disponibilă aici

Proces verbal din data de 09.11.2020 privivnd afișarea la sediul BEJ Mehedinți a copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020, disponibil aici

Decizia nr. 15/04.11.2020 privind soluționarea contestației formulate de către Alianța USR PLUS, împotriva procesului verbal de stabilire a ordinii pe buletinele de vot, disponibilă aici

Proces verbal din data de 04.11.2020  privind stabilirea ordinii pe buletinele de vot pentru circumscripția electorală Mehedinți, disponibil aici

Anunț privind ședința de stabilire a ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot, disponibil aici

Proces verbal de afișare a procesului verbal privind constarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripția electorală Mehedinți, disponibil aici

Proces verbal privind constarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripția electorală Mehedinți, disponibil aici

Anexa (tabel) privind  comunicarea datelor reprezentanților partidelor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare, conform art. 15 alin.5 din Legea nr.208/2015, disponibil aici

Proces-verbal nr. 46/28.10.2020, încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 Mehedinți cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare participante la alegerile Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020, disponibil aici

Anunț privind ședința de completare a BEJ cu reprezentanții formațiunilor politice neparlamentare care participă la alegeri, disponibil aici

Incheiere indreptare eroare materială din decizia nr 13 din 23.10.2020, disponibilă aici

Proces verbal din data de 23.10.2020 privind  afișarea la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 Mehedinți deciziilor de admitere a candidaturilor propuse, în baza art. 14 alin.2 si art. 59 alin. 1 și 2 din Legea nr. 208/2015, disponibil aici

Decizia  nr. 14/23.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 13/23.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 12/22.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL ROMÂNIA MARE, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 11/22.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 10/22.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL), pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 9/22.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către ALIANȚA ELECTORALĂ USR PLUS, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 8/22.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Proces verbal din data de 21.10.2020 privind  afișarea la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 27 Mehedinţi deciziilor de admitere a candidaturilor propuse, în baza art. 14 alin.2 si art. 59 alin. 1 și 2 din Legea nr. 208/2015, disponibil aici

Decizia  nr. 7/21.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 6/21.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL PRO ROMÂNIA, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 5/21.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 4/21.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către PARTIDUL NOUA DREAPTĂ, pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 3/21.10.2020 – privind  soluționarea propunerilor de candidatură formulate de către ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR  (AUR), pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia  nr. 2/20.10.2020 – privind  admiterea propunerii de candidatură formulată de către UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA (UDMR), pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României, disponibilă aici

Decizia nr. 1/20.10.2020 – privind  admiterea propunerii de candidatură formulată de către domnul PESCARU NICUȘOR, pentru funcția de deputat în Parlamentul României, disponibilă aici

Proces verbal încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 27 Mehedinţi cu reprezentanții partidelor politice și Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, disponibil aici

Proces verbal încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 27 Mehedinţi cu reprezentantul autorității Electorale Permanente , disponibil aici

Proces verbal din data de 25.09.2020 privind  alegerea  preşedintelui şi a locţiitorului Biroului Electoral de circumscripţie Judeţeană nr. 27 Mehedinţi, disponibil aici

Proces verbal privind desemnarea, prin tragere la sorți, a celor 3 judecători în cadrul Biroului electoral de circumscripție al județului Mehedinți, pentru alegerile din data de 6 decembrie 2020, disponibil aici

LEGISLAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 744 din 3 septembrie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, disponibilă aici

ORDINE ALE PREFECTULUI – INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL MEHEDINȚI

Ordinul Prefectului privind constituirea Comisiei tehnice județene cu atribuţii în  coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale  ministerelor  și ale celorlalte organe de specialitate ale  administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul  alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, disponibil aici