Verificarea școlilor continuă

Pe lângă ședințele organizate cu șefii serviciilor deconcentrate care au atribuții în desfășurarea procesului de învățământ și datele statistice solicitate, prefectul județului, domnul Nicolae DRĂGHIEA, continuă verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ pentru anul școlar 2019 – 2020.
Pe timpul vizitării școlilor, prefectul s-a interesat despre măsurile de siguranță a elevilor, transportul acestora la/de la școală, situația aprovizionării cu combustibil pentru iarnă, igienizarea spațiilor, cauzele nedeținerii autorizației de securitate la incendiu și/sau autorizației sanitare, condițiile pentru distribuirea produselor alimentare elevilor și preșcolarilor, precum și alte probleme punctuale existente.