Ședință la Instituția Prefectului Județului Mehedinți

În ședința Grupului județean pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului Mehedinți, au fost analizate prioritățile și direcțiile de acțiune pentru îmbunătățirea criteriilor de asigurare a siguranței în școli.

După prezentarea materialelor de către membrii grupului, prefectul Alin ISUF a dispus ca în planul de măsuri pentru anul școlar 2022 – 2023 să fie cuprinse acțiuni concrete în direcția diminuarii consumului de droguri în rândul elevilor și a combaterii violenței și bullying – ului.

Totodată, prefectul Alin ISUF a cerut să fie depistate și eliminate cauzele care generează aceste fenomene în mediul scolar.