Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar Mehedinți

În ședința Comisiei Județene de Fond Funciar Mehedinți au fost analizate 70 dosare sosite de la comisiile locale de fond funciar din 29 unități administrativ teritoriale ale județului.
În calitate de președinte al comisiei, prefectul Nicolae DRĂGHIEA a supus spre analiză fiecare dosar în parte, încât fiecare membru să-și poată exprima opinia asupra cazului analizat.
Au fost admise 59 de solicitări, respinse 6 și 5 restituite comisiilor locale de fond funciar pentru completarea cu anumite documente sau clarificarea unor situații.