Ședința Comisiei de Fond Funciar Mehedinți

Comisia Județeană de Fond Funciar Mehedinți a soluționat, în ședința de azi, 64 de dosare sosite de la comisiile locale de fond funciar  din 27 unități administrativ teritoriale.
Conform uzanțelor procedurale, domnul Nicolae DRĂGHIEA, în calitate de președinte, a supus fiecare dosar spre analiza membrilor comisiei, solicitând ca fiecare să exprime propriul punct de vedere.
Din cele 64 de dosare analizate, 57 au fost admise, 2 restituite la comisiile locale de fond funciar, iar 5 au fost respinse din cauza neîndeplinirii condițiilor cumulative prevăzute de lege.