Ședința Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Joi 20 August a.c., în ședința Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor au fost analizate 59 de dosare sosite de la comisiile locale de fond funciar din unitățile administrativ teritoriale ale județului.
În calitate de președinte al comisiei județene, subprefectul cu atribuții de prefect – Doina Dobre a condus ședința de fond funciar și a supus spre analiză fiecare dosar în parte, astfel încât fiecare membru să-și poată exprima opinia asupra cazului analizat.
Au fost admise 38 de solicitări, respinse 5 și un număr de 16 dosare au fost restituite comisiilor locale de fond funciar pentru completarea documentațiilor și clarificarea unor aspecte critice.