Proiect pentru asigurarea unei transparențe sporite la nivelul sistemului judiciar

Subprefectul Octavian Tuțu s-a întâlnit astăzi, 3 februarie 2020, cu reprezentanții instituțiilor din județul Mehedinți care colaborează în cadrul proiectului ”TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul este implementat de Consiliul Superior al Magistraturii și își propune îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.