Prefectul lăudat pentru implicare

Președintele Agenției Naționale pentru Romi, domnul Daniel Rădulescu, i-a trimis prefectului Nicolae DRĂGHIEA o scrisoare în care îi aduce mulțumiri ”pentru deschiderea manifestată prin mobilizarea reprezentantului Biroului Județean pentru Romi din cadrul prefecturii pe care o conduceți”.
În același context, reprezentantul Instituției Prefectului – Județul Mehedinți a primit Certificatul de participare la Atelierul de Lucru ” Dezvoltarea unui sistem funcțional de monitorizare și evaluare la nivel județean pentru monitorizarea implementării Strategiei pentru Incluziunea Cetățenilor Români Aparținând Minorității Rome”, certificat înmânat de prefectul Nicolae DRĂGHIEA.