Prefectul analizează stadiul pregătirilor alegerilor europarlamentare

Prefectul județului, domnul Nicolae DRĂGHIEA, a convocat Comisia tehnică județeană pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European, în scopul trecerii în revistă a stadiului pregătirilor.
Pe timpul ședinței au fost clarificate și anumite aspecte legate de paza secțiilor de votare, transportul voturilor și materialelor electorale, precum și modul de aplicare a hotărârilor Biroului Electoral Central.