Persoanele vârstnice in atentia Prefectului judetului Mehedinti

Prefectul județului, domnul Constantin Alin ISUF a prezidat ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, în care au fost prezentate, de către reprezentantul Casei Județene de Pensii Mehedinți, criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear persoanelor vârstnice, pentru anul 2022.

Astfel, persoanele care doresc să beneficieze de un bilet de tratament balnear vor trebui să depună la Casa Județeană de Pensii Mehedinți următoarele documente:

– Cererea tip de acordare a biletului de tratament;

– actul de identitate (copie);

– talonul de plată a pensiei (original sau copie)

– biletul de trimitere eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate;

– programul de recuperare(copie cu prezentarea actului original) pentru persoanele cu încadrare în grad de handicap și individualitate.