O nouă ședință a Comisiei Județene de Fond Funciar

A fost analizat un numar de 72 dosare din 35 unități administrativ-teritoriale.
Probleme diverse, soluții unitare în funcție de prevederile legale.