MOBEX 2019

În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în perioada 10-13.09.2019, pe raza județului Mehedinți se desfășoară un amplu exercițiu de mobilizare, în care sunt angrenate Instituția Prefectului, Consiliul Județean Mehedinți, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mehedinți, unități administrativ teritoriale, serviciile deconcentrate și operatorii economici prevăzuți cu sarcini în Planul de Mobilizare.
Scopul acestei activități este de a verifica în practică viabilitatea documentelor specifice întocmite la nivelul județului, satisfacerea cererilor de bunuri și servicii pentru Forțele Sistemului Național de Apărare și asigurarea continuității activităților economico-sociale ale populației.