Mehedințiul implementează managementul integrat al deșeurilor

Domnul Nicolae DRĂGHIEA a participat la semnarea, de către domnul Aladin GEORGESCU – președintele Consiliului Județean Mehedinți și reprezentanții S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L., a contractului de delegare prin concesiune a serviciilor de operare, întreținere și administrare a stației de sortare și a stației de tratare mecano-biologică din comuna Malovăț, județul Mehedinți.
Prin implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți”, se va realiza o colectare și o selectare superioară a deșeurilor reciclabile, nu în ultimul rând fiind create și locuri noi de muncă prin punerea în funcțiune a stațiilor de sortare.

După semnarea contractului, prefectul județului a fost invitat să efectueze o vizită pe amplasamentul de la Malovăț, unde echipamente și utilaje noi așteaptă să fie puse în funcțiune. Pe amplasament, prefectul a cerut detalii despre încadrarea în parametrii de mediu a procesului tehnologic, dar și despre digul care apără stația de sortare de posibile inundații ce ar putea fi generate de ieșirea din matcă a pârâului Pleșuva, aflat în proximitatea acesteia.