Măsuri pentru prevenirea inundațiilor

Prin ordin al prefectului Nicolae DRĂGHIEA, a fost constituită comisia de verificare a modului  în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localitățile județului Mehedinți, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari.
”Verificarea va fi efectuată cu exigență, astfel încât prin lucrările de regularizare și întreținere efectuate sau dispuse în termen imediat, să fie diminuat la maximum pericolul inundării localităților”, a subliniat prefectul județului în timpul discuției.
La finalul perioadei de verificare, comisia va prezenta un raport cu neregulile constatate și măsurile luate.