Legea fondului funciar modificată

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar Mehedinți a început cu analizarea modificărilor suferite de Legea nr. 18/1991, modificări care permit, de acum, retrocedarea terenurilor de sub construcții și/sau a curții/grădinii din jurul acestora care nu au fost cooperativizate, dacă acestea sunt proprietatea statului iar persoana fizică/juridică este proprietarul construcției.
Prefectul Nicolae DRĂGHIEA a dispus să fie modificat, în acest sens, Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei și să fie notificate toate comisiile locale de fond funciar din județ, în vederea punerii în aplicare a noilor prevederi legale.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au analizat 106 dosare sosite din 40 unități administrativ-teritoriale, ce au avut ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate sau validarea anexelor și cartografierea titlurilor de proprietate.