Întâlnire la nivel înalt româno-sârbă

În comuna Svinița, județul Mehedinți, a avut loc o întâlnire la nivel înalt între delegațiile sârbe si române, formate din reprezentanți guvernamentali, parlamentari și reprezentanți ai administrațiilor publice locale riverane Dunării, din județele Mehedinți și Caraș- Severin.

Tema întâlnirii a constituit-o dezvoltarea acestor comunități într-o strategie comună de cooperare transfrontalieră, care să asigure îmbunătățirea calității vieții, dezvoltarea turismului, exploatarea sustenabilă a resurselor, dar și cresterea rezilienței comunităților din această zonă în caz de criză.

Județul Mehedinți a fost reprezentat de către prefectul Alin ISUF, președintele Consiliului Județean, domnul Aladin GEORGESCU, parlamentarii de Mehedinți, senator Liviu MAZILU și deputat Alin CHIRILĂ, vicepreședintele Ionică NEGRU și primarii unităților administrativ – teritoriale din clisura Dunării.

Domnul Alin ISUF a urat invitaților un bun venit în comuna Svinița și județul Mehedinți, după care a felicitat organizatorii, în special în persoana domnului Curici Nicolaie – primarul comunei Svinița.

După o scurtă trecere în revistă a relațiilor dintre Serbia și România, prefectul a arătat că cele două țări gestionează o zonă frumoasă, cu potențial extraordinar, dar care trebuie dezvoltată pornind de la elementele de infrastructură și continuând cu celelalte aspecte ale vieții sociale.

În încheiere, și – a exprimat încrederea și mulțumirea, că oficialitățile prezente au voința si capacitatea decizională încât să realizeze un cap de pod pentru o dezvoltare durabilă a zonei.