Instruirea primarilor și secretarilor

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, prefectul Nicolae DRĂGHIEA a organizat instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării alegerilor.
Au fost discutate problemele organizatorice, urmând ca instituția prefectului să elaboreze graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral, astfel încât în județul Mehedinți scrutinul să se deruleze în cele mai bune condiții.