Instruirea informaticienilor

Instruirea informaticienilor desemnați pentru buna funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a avut loc sub directa supraveghere a prefectului județului, domnul Nicolae DRĂGHIEA.
Având în vedere necesitatea asigurării continuității funcționării echipamentelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral, în organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, reprezentanții Serviciului de Transmisiuni Speciale, cu sprijinul prefectului județului, au instruit informaticienii cu privire la atribuțiile ce le vor avea și remedierea unor deranjamente ce pot apărea în funcționarea echipamentelor tehnice.
”Obligația noastră este de a asigura cadrul unei organizări ireproșabile a alegerilor, sens în care are loc și această instruire, ca etapă a mai multor activități ce au fost și vor fi desfășurate în continuare”, a precizat domnul Nicolae DRĂGHIEA la deschiderea activității.